Posts

Ja në çformë e shkaktoi skandalin Sulejman Rexhepi (Viedo)

Fjalim skandaloz i Mulla Sules në Gostivar

16 Nëntor 1990 vs 16 Nëntor 2018 (Video)

Medreseja vazhdon të funksionojë në kushte të rënda, nxënësve nuk u ofrohen shërbimet e premtuara

Informata skandaloze rreth Medresesë “Isa Beu”-Shkup

Të gjithë për një BFI që respekton Kushtetutën e vet

Kur për vlerën e hifzit të Kuranit i jepet fjala dikuj që nuk din as të lexoj Kuranin (Video)

Gjendja aktuale e Selisë së Myftinisë së Shkupit (Video)